REA Ångproduktion 15 kg/h

REA Compact 9.jpg

REA Ångtvättar med ångproduktion 15 kg/h

REA Compact + är en kombimaskin med ångtvätt och vakuumsug i en maskin. 3-FAS 16 Ampere

Nedan finner Ni en beskrivning av vilken typ av ångtvättar som finns inom kategorin: 

 

* Endast ånga

** Ånga & tvättmedel

*** Ånga, tvättmedel & vakuumsug