Ångtvätt

Tvätt av transportbanor

Ångtvätt för transportbanor.

Med hjälp av 150°C ånga så kan du lätt rengöra transportbanor på djupet. Under pågående produktion kan transportbandet rengöras underifrån eller ovanifrån så att man alltid får en ren yta. I och med den höga temperaturen så elimineras bakterier och virus utan tillsatta kemikalier.

Bilagor: