REA Compact 9kW 15 kg ånga

REA Compact 9.jpg

REA Compact 9kw 15 kg ånga

REA Compact + är en kombimaskin med ångtvätt och vakuumsug i en maskin. 3-FAS 16 Amp

Torrånga 180 grader 10 bars tryck

Nedan finner Ni en beskrivning av vilken typ av ångtvättar som finns inom kategorin: 

 

* Endast ånga

** Ånga & tvättmedel

*** Ånga, tvättmedel & vakuumsug