Isblästring /kolsyreblästring

Miljö och torr-is blästring

Kolsyreblästring är en helt miljövänlig rengöringsmetod!Den ligger i tiden för vårt miljötänkande idag och för en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

LCO2 (flytande koldioxid) är en restprodukt från industriell framställning av ammoniak. Av CO2 framställer vi kolsyrepellets i en pelletizer, det finns inga tillsatser eller vatten bundet i kolsyre-pellets.

Med AQUILA TRIVENTEKS återvinningsmaskin kopplad till en pelletizer kan man återanvända det mesta av gasspillet som uppstår då man producerar is-pellets vilket ökar nyttjande graden av gasen från 50% till ca 90% ! Att återvinna gasen medför en effektiv kostnadsreducering vid framställandet av kolsyrepellets. Det medför i sin tur en relativt kort återbetalningstid på investeringen. Detta gör AQUILA TRIVENTEKS produkter till världsunika!

Vid rengöring via kolsyreblästring så övergår torr-is pellets direkt från fast form till gasform (sublimerar) vilket innebär att gasen återgår till ekosystemet. De enda restprodukter som återstår är det material som man vill blästra bort. Man kan enkelt samla upp det avlägsnade materialet på olika sätt, och för där det krävs, att lämna det för destruktion.

Blästringsmetoden lämpar sig för många olika typer av rengöring och i olika applikationer.

 

Applikationer

 • Allmän rengörning
 • Asfalt/bitumium
 • Alg tillväxt
 • Aluminium detaljer till bilar, motorcycklar, flygplansindustri, m.m.
 • Betumium/asfalt
 • Bottenfärg på båtar
 • Brandsanering
 • Bakterier
 • Betong
 • Byggnader av olika typer i trä, betong, plåt
 • Bilmotorer
 • Bakaxel
 • Cylindrar till motorcyklar
 • Cylindrar av olika typer till industri
 • Dekalbortagning
 • Ekrar på mc fälgar
 • Ekrar på bilfälgar
 • El-motorer
 • Elskåp
 • Färg
 • Färgborttagning på plåttak.
 
 • Fogskum
 • Fågeltrek
 • Fett
 • Filter (olika typer av filter i industri)
 • Fläktar
 • Fläkthus
 • Framvagn
 • Gummi borttagning
 • Gummi rengörning
 • Gips
 • Gradning av aluminium
 • Gränslägesgivare
 • Gångplattor
 • Gravmonument
 • Gravstenar
 • Hetlim
 • Industrirengörng
 • Kylning av maskindetajer
 • Klotter
 • Kylbatteri
 • Konstverk
 
 • Lim
 • Limkokare
 • Limrester
 • Latex
 • Luftväxlare
 • Matriser
 • Mossa från tak och betong
 • Motorrum
 • Motorer för bilar och Mc
 • Mögel på trä
 • Mögel på gipsskivor
 • Mögel på färg
 • Oxider på olika metaller och material
 • Olja
 • Plast rengörning
 • Pappersmassa
 • Papper på gips
 • Pumphus
 • Pumpar för vätskor
 • Puts på byggnader
 • Rost på gjutjärn
 
 • Ytrost
 • Rostfritt (rengörning i levsmedelsindustri)
 • Släppmedel i olika gjutformar
 • Sot
 • Snus
 • Ställverk
 • Statyer
 • Sten
 • Tapeter
 • Tuggummi
 • Tectyl
 • Textilier
 • Tjära
 • Tak (tegel. plåt)
 • Underedsmassa
 • Valsar
 • Ventiler
 • Ventilspindlar
 • Växellådor
 • Ytrost
 • Återvinningsanläggning för luft
 • Övertrycksventiler