Isblästring /kolsyreblästring

Pelletizer Tillverkning av torr-is

Triventeks pelletizer är framtagen för stor flexibilitet och smidighet. Den har tagits fram för att kunna svara för alla olika kunders applikationer och med möjlighet för stationär drift eller att ta med sig ut till den aktuella arbetsplatsen, det enda som krävs när man kommer fram är co2 samt 3-fas,16 amp ström. Nu finns en nytt system, som medför att mängden Kolsyre-is som produceras per timme kan komma upp till 160 kg.

Bilagor:

PE80 Messe.pdf