Isblästring /kolsyreblästring

Recovery unit RE80 för Pelletizer

Återvinningsanläggningen kopplas enkelt och smidigt till pelletizern via 4 stycken slangar med snabbkopplingar. återvinningsanläggningen är klar att användas efter ström anslutning. Med återvinningsanläggningen kan man spara 80 – 90% av den gas som annars går förlorad vid framställning av kolsyre pellets. För att få mer ingående data på Recovery unit RE 80 och RE 160 / återvinningsmaskin ber vi er att kontakta oss via telefon eller via mail på vår kontaktsida.

Bilagor: