Lösningsmedelstvätt

VAIOCS

Lösningsmedelstvätt för höga renhetskrav.

Lösningsmedelstvättmaskiner Lösningsmedelsavfettning - avfettning med höga renhetskrav.

EuroMaskin har ett samarbete med tyska EMO, en av de ledande tillverkarna i Europa av avancerade avfettningssystem. EMO utvecklade 1995 tillsammans med Dowclene VAIOCS systemet där modifierade alkoholer används som avfettningsmedel. I vissa fall används även petroleumbaserade lösningsmedel som alternativ till glykoletrarna. Generellt kan nämnas att VAIOCS maskinerna arbetar under vakuum och innehåller samtliga säkerhetskrav som ställs på utrustningen ifråga.

Konstant avfettningsresultat

 • Optimal renhet
 • Flerstegs vakuumtorkning
 • Koncentrerat oljeavfall
 • Låga installationskostnader
 • inget utsläpp till avlopp
 • Låga driftskostnader
 • Minimalt underhåll
 • Det varma lösningsmedlet förvaras i en enda vakuumbehållare
 • VAIOCS systemen tillverkas i 3 grundutföranden:

   

 • VAIOCS TOPPLADER som skräddarsys med avseende på godsets dimensioner, effekter etc..
 • VAIOCS S som omfattar specialmaskiner för rör, härderier m.m.
 • VAIOCS I och II som är för standardkorg dim. 530x320x200 samt 670x480x300 mm

Maskinerna kan utrustas med följande optioner:

Automatisk beskickning för korg

 • Automatisk lockning i arbetskammaren
 • Ultraljud
 • Tillsatsdestillator DESTI 25 alt. 50
 • Finfilter
 • Grovfilter (standard)
 • Badtank II
 • Konserveringssystem
 • Kondensatsprayning
 • Modem
 • Grafikdisplay

Bland våra kunder i Skandinavien finns företag som kvalitetsavfettar nedanstående detaljer/gods: Sprängkapslar i aluminium med garantikrav på renhet

 • Automatsvarvade stål- och mässingsdetaljer
 • Kretskorttillverkning
 • Stålfjädrar
 • Ståldetaljer före härdning
 • Tandinplantat
 • Värmespiraler
 • Lager

Bilagor:

EMO Broschyr.pdf