Tvättkemi

Euroflock

SKUMDÄMPANDE FLOCKNINGSMEDEL

EUROFLOCK renar förorenade avfettningsbad genom att kemiskt spalta upp oljan. Flockningsmedlet används tillsammans med oljeavskiljare. Genom att analysera badet får man fram hur mycket flockningsmedel som bör användas. Vid rening av badet från oljor bör man även analysera kloridhalten.  

EUROFLOCK gör att tvättresultatet kan bibehållas i samma bad under en avsevärt  mycket längre tid. Ur ett hållbarhetsperspektiv ger det verkliga fördelar, både ekonomiska och miljövänliga, genom minskat avfall, förlorad arbetstid vid badbyten och energi vid uppvärmning av nytt bad samt kemi vid nysättning.

EUROFLOCK har även en skumdämpande effekt.

 

Bilagor:

EUROFLOCK.pdf