Tvättkemi

Eurocleaner

NEUTRALT LÅGSKUMMANDE AVFETTNINGSMEDEL

EUROCLEANER är borfri och speciellt framtagen för varsam tvättning av detaljer i olika material. Produkten är en lågskummande, effektiv avfettning som inte är frätande och inte heller  lämnar avlagringar på varken tvättmaskin eller detaljer som tvättas.

Tensiderna i EUROCLEANER arbetar aktivt med att frigöra olja  från komponenterna som tvättas samtidigt  som oljan kemiskt spaltas vilket möjliggör att man mekaniskt kan avlägsna oljan från badet.

EUROCLEANERS komplexa tensidstruktur ger även ett tillfälligt rostskydd som minskar risken för rost under tillverkning, transport eller mellanlagring. 

Bilagor:

EUROCLEANER.pdf