Tvättkemi

Eurocoldcleaner

EUROCOLDCLEANER är en borfri miljövänlig, användarvänlig och ej märkningspliktig kallavfettning som ersätter petroleumbaserade kallavfettare. Produkten passar väl för användning inom industriell rengöring av anläggningar, detaljer, verktyg, motorer, maskiner etc.

EUROCOLDCLEANER appliceras direkt på ytan genom att sprutas på. Produkten är bruksfärdig men kan spädas med vatten. Avlägsna smuts med en borste eller liknande och skölj därefter med vatten. Produkten bör användas med försiktighet på lackerade ytor. Undvik att tvätta i direkt solsken. Produkten kan ha en negativ inverkan på plaster.

EUROCOLDCLEANER lämnar efter avsköljning ett gott rostskydd.

 

Bilagor:

EUROCOLDCLEANER.pdf