Tvättkemi

Eurosonic

MELLANALKALISKT AVFETTNINGSMEDEL FÖR ULTRALJUDSTVÄTTAR

EUROSONIC är ett borfritt  mellanalkaliskt avfettningsmedel anpassat för ultraljudstvättar. EUROSONIC är väldigt lik våra andra mellanalkaliska avfettningsmedel men till  skillnad mot tensider som motverkar skumeffekt har EUROSONIC tensider som faktiskt bidrar till en skumeffekt för att på så vis uppnå bästa renhet i sin ultraljudstvätt. På grund av detta bör man undvika att använda detta medel i spoltvättar.

EUROSONIC avlägsnar effektivt sot, fett, intorkad olja och annan industrismuts. Utmärkt att använda på samtliga material, även för mer känsliga metaller som aluminium, koppar etc.

 

Bilagor:

EUROSONIC.pdf