Vätskerening

Indunstare

För rengöring/separation av förorenade vätskor

För rengöring / separation av
- Avloppsvatten från alkalisk avfettning
- Kylsmörjmedel
- Sköljvatten från ytbehandling
- Avloppsvatten som innehåller olja
- Tvättvatten med organiska ämnen
   och tungmetaller
- Golvtvättvatten
- Emulsion från pressgjutning.

Resultat:
Avloppsvattnet separeras till destillat (renat
vatten) och en rest (avfall koncentrat).
Koncentratet är 3-10% av den ursprungliga
kvantiteten vätska beroende på applikation.
Det destillerade vattnet behandlas så effektivt att det
kan återanvändas i produktionen eller släppas ut i
avloppsnätet.
Ekonomiska fördelar: MKR indunstare är
optimerad för minimal energiförbrukning.
Konsumtionen är ca 40 kW/h per ton avfall
vatten.

Bilagor:

MKR_Catalogue 2022.pdf