Vattenbaserade alkaliska tvättar

AgiClean

Plattformsbaserad dopptvätt med rörelse

AgiClean är en dopptvätt med möjlighet till agitering, rotation eller vickning i nedsänkt bad. Som standard är tvätten utrustad med tvätt och torksteg. Som option kan tvätten även utrustas med sköljsteg. 

Bilagor:

AgiClean Technical.pdf