Vattenbaserade alkaliska tvättar

LPW Powerjet cnp

Marknadens med avancerade tvätt med patenterade tekniken cnp. Vakuumbubblor i bottenhål som i kombination med ultraljud och vakuumtorkning når även framtidens renhetskrav. Powerjet tekniken skapar turbulens och drar ut spånor och partiklar till fullflödesfilter ner till 5my.

Powerjet tvätt med cnp där hela kammaren fylls och vattnet cirkulerar med 14-18 bars tryck. Går att utrusta med ultraljud, vakuumtork samt flera tankar för hårda renhetskrav. Spåntransportör samt fettavskiljare för hårt nedsmutsade detaljer går också att få. Hela kammaren fylls och korgen roterar 360 grader.Går att programmera som man vill.

Finns även för tvätt efter termisk gradning

Bilagor:

LPW PowerJet.pdf Präsentation LPW 2018-engl..pdf