Gradning & Avgradning

Lapmaster Wolters

Volymgradning av stansade detaljer.

Med Lapmaster Wolters kan Ni effektivt ta bort alla grader som uppstår vid stansning av volymdetaljer.

Magnetbord för enkel fixturering

Bilagor:

BD 300-L.pdf AC700-D.pdf