Gradning

EM Vakuumgradning

Precis och återcirkulerande vakuumgradning för de allra flesta material och grader.

EM Vakuumgradning

Genom ett undertryck på ca -0,3 bar sugs ett media mot och igenom arbetsstycket. På detta vis kan vi komma åt de allra flesta problemområden både in och utvändigt. Genom val av media kan vi precisera vårt gradresultat. 

Återcirkulerande process där gradningsmediat återanvänds under en längre tid. 

 

  • Inga formförändringar.
  • Ingen avancerad fixturering.
  • Ingen kompensering av gradverktyg krävs.
  • Ingen kontroll av verktygsslitage krävs.
  • Alla typer av material och storlekar på detaljer kan gradas.
  • Åtkomst av ytor både in och utvändigt.
  • Låga driftskostnader.

 

Metoden finns i följande utförande: 

 

  • Helt manuell enhet med handhållen lans. 
  • Automatiska maskiner med exempelvis bin-picker eller visionsystem. Kan laddas med portal eller robot. 

 

 

undefined

Bilagor: