Induktionshärdning GH Induktion

GH Induktion

GH Induktions nya vertikala TVK maskin öppnar helt nya möjligheter att sänka kostnader för produktion. Hög tillgänglighet och produktivitet genom standardmaskin med optioner. Scanning och singleshoot. Rundbord Frekvens från 5-100 KHz i samma maskin genom smart elektrisk switch. 3 D printade induktorer i Arcam maskiner från Sverige.

GH Induktion erbjuder hög flexibilitet och tillgänglighet.

Dessa processer är möjliga:

Glödgning

Bindning

Lödning

Lockförsegling

Beläggning och sammansmältning

Torkning

Smidesuppvärmning och formning

Härdning och anlöpning

Uppvärmning

Krymping

Lödning

Riktning

Avspänning material

Susceptor värmning

Vakuum process

Svetsning

Bilagor:

Brochure TVK installation_v4.pdf
Double GTH.jpg Hardening + tempering of flange wheel.jpg Hardening + Tempering of gears 1.jpg Hardening + Tempering Piston rods 1.jpg Hardening of sleveless journal 2.jpg