Induktionshärdning Mafa vevaxlar

FAST/FAST-FT

Två- stationsmaskin för vevaxeltappar och vevstakar kan implementeras med de standardiserade maskinerna.

FAST

 • Två stationsmaskin med parallell riktning.
 • Lastning av båda stationerna via portalsystem.
 • Integrerat och mycket flexibelt transfersystem.
 • Korta omställningstider och maximal användarvänlighet.
 • Enastående översikt arbetsstation.
 • Högst sex vevaxlar i maskin.
 • Kan individuellt förlängas, t.ex. med förtvätt, eftertvätt, härdning via restvärme, märkning.
 • Vevaxlar upp till en längd av 600 mm och en vikt på 30 kg.
 • Cykeltid ca 45 sekunder.

FAST-FT

 • Två stationsmaskin med klassisk detalj genommatning.
 • Lastning och lossning via portalsystem.
 • Integrerat och mycket flexibel transfersystem.
 • Korta omställningstider och maximal användarvänlighet.
 • Enastående översikt arbetsstation.
 • Högst sju vevaxlar i maskin.
 • Kan individuellt förlängas, t.ex. med förtvätt, eftertvätt, härdning via restvärme.
 • Vevaxlar upp till en längd av 600 mm och en vikt på 30 kg.
 • Cykeltid ca 35 sekunder.

Bilagor:

Alfing Mafa.pdf