Slipmaskiner

Lapmaster Wolters AC

AC maskinen för planslipning för optimal planhet, tjocklek och parallellitet. Ner till 0 Mµ i tolerans.

AC 530  microLine           Max diameter 190 mm, max tjocklek 50 mm.

AC 700  microLine           Max diameter 240 mm, max tjocklek 75 mm.

AC 1000 microLine          Max diameter 320 mm, max tjocklek 100 mm.

AC 1200 microLine          Max diameter 400 mm, max tjocklek 100 mm.

AC 1500 microLine          Max diameter 540 mm, max tjocklek 120 mm.

AC 2000 microLine          Max diameter 600 mm, max tjocklek 200 mm.

Bilagor:

AC530.pdf AC700.pdf AC1000.pdf AC1500.pdf AC2000.pdf