Slipmaskiner

Lapmaster Wolters DDG 450/600

Med Lapmaster Wolters DDG går det att nå parallellitet och planhet ner till några tusendelar.

Med Lapmaster Wolters DDG går det att nå parallellitet och planhet ner till några tusendelar. DDG maskinen förenare hög slipkvalitet med en rimlig investering.

 

Bilagor:

DDG.pdf

Specifikationer

Diameter slipskiva 457/600 mm
Höjd slipskiva 90/140 mm
Höjd arbetsstycke 1 - 40/ 2 - 60 mm
Toleranser 0,001 - 0,10 mm
Kontakta oss för mer information