Transfermaskiner

stake.jpg

Transfermaskiner för effektiv produktion

Vi samarbetar med de ledande Europeiska maskintillverkarna av transfermaskiner som ligger i topp både var det gäller teknik och produktivitet.

Med transfermaskiner får man lägsta kostnad per detalj. I dag tillverkas även flexibla transfermaskiner.

Rundbordsmaskiner, linjära transfermaskiner och moduler.