Kellenberger rundslip

Kellenberger bygger flexibla rundslipar.

Kelllenbergers fabrik ligger utanför Zürich i Schweiz.

Maskinerna är väldigt flexibla och kan rundslipa utvändigt ,invändigt och koniska slipning.

Även integrerad automation med paletter gör anläggningen flexibel.

 

Länk till Kellenberger hemsida:hardinge.com