Basca IBC och kärltvätt

Basca IBC och kärltvätt

Basca Tech i Modena Italien är världsledande på tvättar för IBC och kärltvätt.

Länk till Basca hemsida