Vätskerening

Indunstare

Indunstare för vattenbaserade processvätskor Halva energiförbrukningen jämfört med vakuumindunstare Max 45 grader på destilat, 94% verkningsgrad . Reducerat problem med dålig lukt och härsket vatten.

För rengöring / separation av
- Avloppsvatten från alkalisk avfettning
- Kylsmörjmedel
- Sköljvatten från ytbehandling
- Avloppsvatten som innehåller olja
- Tvättvatten med organiska ämnen
   och tungmetaller
- Golvtvättvatten
- Emulsion från pressgjutning.

Resultat: Upp till 97% destilat
Avloppsvattnet separeras till destillat (renat
vatten) och en rest (avfall koncentrat).
Koncentratet är 3-10% av den ursprungliga
kvantiteten vätska beroende på applikation.
Det destillerade vattnet behandlas så effektivt att det
kan återanvändas i produktionen eller släppas ut i
avloppsnätet.
Ekonomiska fördelar: MKR indunstare är
optimerad för minimal energiförbrukning.

Bilagor:

Indunstare presentation svenska.pdf