Vätskerening

Oljecentrifug T 710

Mobil oljecentrifug.

MKR T 710 är en mobil oljecentrifug med en kapacitet för genomflöde på 800-3 000 l/h. Denna enhet går att köra i bypass.

MRT T 710 tar bort alla partiklar ner till 5 mµ.

Bilagor:

MKR T 710.pdf