Vätskerening

Skärvätskerening SF 500

Filtervagn för filtrering av skärvätskor

Mobil filtervagn för filtrering av skärvätskor från slaggprodukter och spån. Med denna lösning slipper man kostsamma och långsamma driftstopp i maskinerna. SF 500 har en sugkapacitet på 250 l/min och är utrustad med diverse spolutrustning för effektiv rengöring av maskinerna. SF 500 kan även köras i bypass för minimala stillestånd.

Bilagor:

MKR SF 500.pdf